Twój koszyk jest pusty

Co potrzebuje ojciec chrzestny na chrzest?

2022-04-12

Uroczystość chrztu świętego to pierwsze i najważniejsze wydarzenie w życiu dziecka, jego rodziców, rodziców chrzestnych oraz dziadków. Wybór rodziców chrzestnych nie jest prostą sprawą, Warto rozważyć, czy osoba, którą wybierzemy na matkę czy ojca chrzestnego, nadaje się do takiej roli i czy będzie dawać dobry przykład dziecku. Warto pamiętać, że rola ojca chrzestnego lub matki chrzestnej nie kończy się tylko podczas samego sakramentu. Powinni oni towarzyszyć dziecku przez całe życie, a także podczas innych uroczystości i sakramentów m.in. podczas pierwszej komunii świętej, czy też w trakcie bierzmowania. Wybierając chrzestnych, warto mieć także na uwadze fakt, czy będą oni mieli systematyczny kontakt z dzieckiem, aby zbudować z nim odpowiednia więź. Ważne jest, aby uczestniczyli oni w życiu chrześniaka nie tylko podczas świąt, ale także przy innych okazjach.

Kto może zostać ojcem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba, która spełnia kryteria stawiane przez Kościół. Ojcem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, jest wyznania katolickiego, przyjęła sakrament bierzmowania, prowadzi życie w zgodzie z wiarą katolicką oraz jest w sakramentalnym związku małżeńskim. Kościół katolicki stawia takie wymagania przed chrzestnymi, ponieważ podczas uroczystości chrztu świętego ojciec chrzestny i matka chrzestna składają wyznanie wiary nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu chrzczonego maluszka.

Obowiązki chrzestnego

Ojciec chrzestny z oficjalnego punktu widzenia jest w pewnym sensie opiekunem, którego obowiązkiem jest czuwanie nad rozwojem chrześniaka oraz dbanie o wykształcenie u niego prawidłowego systemu wartości. Przyszły ojciec chrzestny powinien być wzorem dla malucha, a także pomagać rodzicom w wychowaniu dziecka. Obowiązki ojca chrzestnego wykraczają znacznie poza formalności związane z chrztem świętym. Pierwszym z obowiązków należących do rodziców chrzestnych jest przygotowanie odpowiednich akcesoriów potrzebnych podczas sakramentu chrztu. Ojciec chrzestny musi dostarczyć przed ceremonią odpowiednie dokumenty, przygotować świecę chrzcielną oraz podarować swojemu chrześniakowi pamiątkowy prezent.

Formalności, które musi dopełnić ojciec chrzestny

Aby dziecko mogło przyjąć sakrament chrztu, wymagane jest dostarczenie przez rodziców dziecka oraz rodziców chrzestnych odpowiednich dokumentów do parafii, gdzie odbędzie się uroczystość. Niezbędny jest akt urodzenia maluszka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, dane rodziców chrzestnych, zaświadczenie od ojca chrzestnego i matki chrzestnej z parafii ich miejsca zamieszkania, potwierdzające, że są oni osobami wierzącymi. Dodatkowo rodzice chrzestni muszą dostarczyć kartki zaświadczające o odbytej spowiedzi świętej.

Ojciec chrzestny – ceremonia chrztu

Podczas ceremonii chrztu świętego rodzice chrzestni muszą aktywnie uczestniczyć we mszy świętej oraz obrządku udzielania sakramentu. Ojciec chrzestny oraz matka chrzestna muszą odpowiadać na pytania kapłana, zobowiązując się do tego, że będą pomagali wychowywać dziecko w wierze katolickiej. Dodatkowo muszą wyznać wiarę w imieniu swoim i dziecka oraz trzymać malucha podczas ceremonii. Ojciec chrzestny jest proszony o zapalenie świecy, a matka chrzestna – o nałożenie białej szatki. Rodzice chrzestni powinni także przyjąć podczas mszy świętej najświętszy sakrament i pomodlić się za nowo ochrzczone dziecko. Ważne jest, aby rodzice dziecka zachowali świecę wykorzystaną podczas sakramentu chrztu, ponieważ powinna ona zostać wykorzystana także podczas innych sakramentów przyjmowanych przez dziecko, np. podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Prezent pamiątkowy od ojca chrzestnego

Przyszły chrzestny musi dopełnić formalności oraz pamiętać o swoich obowiązkach podczas uroczystości. Dodatkowo powinien podarować chrześniakowi z okazji chrztu prezent pamiątkowy, który będzie mu przypominał o tym wyjątkowym wydarzeniu. Najważniejszą rzeczą, którą kupuje ojciec chrzestny, jest świeca potrzebna podczas ceremonii. Oprócz tego warto dziecku podarować kartkę z życzeniami, a do tego srebrny łańcuszek z krzyżykiem z imieniem maluszka i datą chrztu świętego. Może to być również złoty medalik z Matką Boską i dedykacją.

Chrzczonemu maluszkowi ojciec chrzestny może także podarować prezent w formie obrazka, np. srebrny obrazek z aniołkiem oraz specjalną modlitwą i datą uroczystości. Niezwykłym pamiątkowym upominkiem z okazji chrztu będzie również kolorowa biblia dla dzieci oraz album na zdjęcia. Chrześniakowi warto podarować piękną pozytywkę w formie karuzeli z ramkami na zdjęcia i specjalną dedykacją lub niezwykły obraz na płótnie ze zdjęciem chrzczonego maluszka.

Bycie ojcem chrzestnym to odpowiedzialna rola, która wiąże się z dopełnieniem obowiązków podczas samej uroczystości, ale ważny jest też późniejszy wkład w wychowanie dziecka. Rodzice chrzestni powinni wspierać rodziców na różnych etapach życia chrześniaka. Ich rola nie powinna ograniczać się tylko do dawania prezentów, warto także zadbać o zbudowanie więzi z dzieckiem.

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel