Twój koszyk jest pusty

Jak wybrać idealnego chrzestnego/chrzestną dla dziecka?

2023-07-20
Jak wybrać idealnego chrzestnego/chrzestną dla dziecka?

Rodzice chrzestni to ważna instytucja w życiu każdego chrześcijanina. Ich rola jest nie tylko trzymanie i uczestniczenie w przygotowaniu dziecka do chrztu, ale i wspieranie go w wierze przez całe życie. To, dlatego to, kto zostanie marką i ojcem na chrzcie, należy dobrze przemyśleć. Co warto brać przy wyborze rodziców chrzestnych?

Rodzice chrzestni – dlaczego to ważny wybór?

To kogo wybierzemy jako chrzestnego dla dziecka, ma duże znaczenie. Najczęściej podejmując decyzję - my rodzice kierujemy się własnymi sympatiami i antypatiami. Tak naprawdę jednak wybór powinien być przemyślany i nieprzypadkowy. Ojciec i matka chrzestna to bowiem dla dziecka ważne osoby, które powinny być obecne nie tylko w czasie chrztu, ale i towarzyszyć w trakcie pozostałych sakramentów, a także w codziennym życiu. Warto też pamiętać, że bycie rodzicem chrzestnym to nie tylko wyróżnienie, ale i obowiązki. To, dlatego zarówno rodzice, jak i kandydaci na chrzestnych powinni zapomnieć i powiedzeniu „dziecku się nie odmawia” i dokładnie przemyśleć swoją decyzję.

Jaka jest rola rodziców chrzestnych?

Chrzest święty zgodnie w wierze katolickiej nie może odbyć się bez rodziców chrzestnych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich funkcje pełnili członkowie najbliżej rodziny – w wielu regionach polski np. dziadkowie. Taki wybór był podyktowany względami praktycznymi. Oczekiwani, że matka lub/i ojciec chrzestny zastąpią dziecku biologicznych rodziców w razie trudnych sytuacji życiowych np. śmierci/choroby. Dziś nikt nie nakłada takich zadań na chrzestnych, nadal jednak odgrywają oni ważną rolę w wychowaniu dziecka. Zgodnie z tradycją ich zadaniem jest pomagać najpierw rodzicom dziecka, a potem samy ochrzczonemu prowadzić należyte życie chrześcijańskie. Oprócz dawania przykładu wiary rodzic chrzestny powinien uczestniczyć w ważnych wydarzenia życiowych, szczególnie tych poważanych z wiarą np. bierzmowaniu czy komunii św.  

Nie można też pominąć faktu, że rodzice chrzestni wspierają rodziców dziecka w przygotowaniu malucha do sakramentu zmycia grzechu pierworodnego i w czasie samej uroczystości pełnią ważną rolę. Zgodnie z tradycją chrzestna powinna zapewnić dziecku szatkę, natomiast zadaniem ojca chrzestnego jest zakup świecy i Pisma Św. W czasie chrztu dziecka obydwoje rodziców biorą także czynny udział w mszy, opowiadając na pytania kapłana.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym dziecka?

Rodzice dziecka na chrzestnych najczęściej wybierają najbliższe im osoby – z rodziny lub z górna przyjaciół. Trzeba jednak pamiętać, że rodzicami chrzestnymi nie może zostać każdy. Kandydat musi spełnić wymagania nie tylko rodziców, ale i kościoła katolickiego. Te jako pierwszy wymóg stawiają kryterium wieku. Zgodnie z nim dziecko do chrztu może trzymać osoba, która ukończyła 16 lat, a także ma za sobą chrzest, sakrament najświętszej eucharystii (komunię św.) oraz bierzmowania. Kościół wymaga również, aby osoba pracująca się przyjęcia zadania chrzestnego prowadziła życie zgodnie z chrześcijańską wiarą. Potwierdzeniem tego jest zaświadczenie z kancelarii parafialnej kandydata na chrzestnego/chrzestną.

Kościół katolicki określa nie tylko to, kto może zostać chrzestnym, ale i kto kategorycznie nie może nim być. Dla kandydatów dyskwalifikujące jest:

  • bycie osobą niepraktykującą,

  • życie w związku niesakramentalnym lub konkubinacie,

  • życie w tzw. okazji do grzechu np. mieszkanie ze sobą przed ślubem,

  • nieuczęszczanie na katechezę,

  • wiek poniżej 16 roku życia (ten wymóg w szczególnych przypadkach może zostać uchylony przez biskupa diecezjalnego lub proboszcza);

  • brak sakramentu bierzmowania i komunii św.

Warto zaznaczyć, że prawo kanoniczne dopuszcza, aby dziecko do chrztu trzymała osoba innego wyzwania niż katolickie. W tym wypadku nie są oni jednak rodzicami chrzestnymi, a świadkami chrztu. Oznaczania to, że nie ma oni praw i obowiązków, a jedynie potwierdzają, że sakrament chrztu się odbył. Należy również pamiętać, że świadkiem chrztu nie może zostać osoba wierząca, ale nie będąca praktykującym katolikiem.

Sprawdź jakie wybrać prezenty na chrzest dla chłopca a jakie upominki dla dziewczynki z okazji chrztu >>

Jak wybrać chrzestnego i chrzestną, aby nie popełnić błędu?

Obecnie rodzice mają sporą swobodę w zakresie wyboru chrzestnych. Matką czy ojcem chrzestnym nie koniecznie zostaje więc osoba z najbliższej rodziny, a np. przyjaciele rodziny, a często nawet zupełnie obce osoby, ale spełniające wymagania kościoła katolickiego. Z takim wyborem należy jednak uważać, bowiem skutki decyzji mogą być opłakane. Warto pamiętać, że nawet najbliższe przyjaźnie z czasem mogą wygasnąć, a w takim przypadku wymóg, aby chrzestni uczestniczyli w wychowywaniu dziecka, jest trudny do spełnienia. Podobny problem może się pojawić, jeśli wybór rodziców padnie np. na narzeczonego siostry/narzeczona brata. Takie osoby, choć jawią się jako idealni do tej ważnej roli, to w efekcie mogą nie wieść do rodziny i zerwać z nią kontakt. Ponownie oznacza to, że pełnienie funkcji chrzestnych będzie dla nich bardzo trudne i krępujące.

Nie zalecane jest również wybieranie na ojca czy matkę chrzestnych osoby mieszkające poza granicami kraju lub ogólnie daleko od miejsca zamieszkania dziecko. W takich przypadkach siłą rzeczy nie będą mogli brać udziału w życiu rodziny (w tym towarzyszyć dziecku w ważnych dla niego chwilach), a przez to ich relacja z chrześniakiem będzie powierzchowna.

Wybór rodziców chrzestnych nie powinien być również warunkowany zamożnością kandydatów. Kierowanie się pobudkami finansowymi tj. ilością prezentów, pomocą w przyszłym znalezieniu pracy czy wpływami jest nie tyle bezduszne ile nieetyczne. Błędem jest także wybieranie na chrzestnych osób samotnych po 50 roku życia, które mają już niewielką szansę na założenie swojej rodziny – licząc na profity finansowe ze strony tej osoby. Dobrych chrzestnych nie znajdzie się też, jeśli kierować będzie się tradycją i tym, co wypada i co ludzie powiedzą. Nie zawsze wybór siostry na matkę chrzestną jest tym dobrym i czasem lepiej wyłamać się z tradycji.

Omawiając błędy, jakie można popełnić czy wyborze rodziców chrzestnych swoich dzieci nie sposób też pominąć życie religijne. W końcu rola chrzestnych to wspieranie dziecka (a potem osoby dorosłej) w wierze. Jeśli zależy nam, aby to rola byłą realizowana ojcem czy matką chrzestną powinna zostać osoba nie tylko wierząca, ale i czynnie prątkująca chrześcijańską wiarę. Dobre też, jeśli jej podejście do religii, a także wyznawane wartości i światopogląd są zgodny z tym prezentowanym przez rodziców biologicznych. Dzięki temu wspólne wychowywanie i kształtowanie dziecka będą łatwiejsze.

Sprawdź też jakie prezenty od matki chrzestnej i upominki od ojca chrzestnego wręczyć na chrzciny >>

Kogo wybrać na matkę i ojca chrzestnego?                         

Chrzest dziecka to niezwykle ważną uroczystość dla osób wierzących. Potwierdza ona przyjęcia dziecka do wspólnoty, a także sprawia, że zyskuje on kolejnych tym razem chrzestnych rodziców. Ich wybór leży w gestii rodziców biologicznych i jej niezwykle ważny. Dziecko powinno móc do końca życia liczyć na ich pomoc i wsparcie. Aby tak było, warto konieczne jest wskazanie osób godnych odpowiadającej funkcji. Czym się przy tym kierować? Przede wszystkim wiarą. Mając na uwadze, że rodzice chrzestni mają nauczyć dziecko prowadzić życie zgodnie z naukami kościoła, sami powinni być praktykującymi katolikami. Oprócz tego chrzestnych najlepiej poszukać wśród swoich najbliższych. Zazwyczaj dobrymi kandydatami jest rodzeństwo. Z bratem czy siostrę najczęściej spotyka się regularnie i to nie tylko z okazji świat, czy urodzin. Z rodzeństwem trudniej też popaść w konflikt, który będzie skutkował całkowitym zerwaniem więzi. Warto tu jednak podkreśli, że w przypadku, gdy mieszkają oni daleko lepiej wybrać chrzestnych dla dziecka wśród dalszej rodziny/ przyjaciół. Zachodzi wtedy większa szansa, że będą oni mogli razem z dzieckiem celebrować ważne wydarzenia, a także będą obecni w jego życiu na co dzień. Aby tak było, dobrze jest również na chrzestnych wybrać osoby mieszkające blisko, z którymi utrzymuje się stały kontakt i często spotka, a także zwyczajnie lubi i ceni. 

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel