Twój koszyk jest pusty

Jak wygląda chrzest?

2021-11-23
Jak wygląda chrzest?

Przez chrzest człowiek staje się chrześcijaninem, czyli uczniem Chrystusa. W dawnych czasach, u zarania chrześcijaństwa, warunkiem przyjęcia sakramentu chrztu była dojrzała wiara. Dziś zasadniczo chrzci się małe dzieci, dlatego trudno porównać chrzest z sakramentem wiary. Jednak Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa chrzest "sakramentem wiary", dlatego tak ważne jest wyznanie wiary podczas ceremonii przez rodziców, rodziców chrzestnych oraz uczestników mszy.

Sakrament chrztu w wierze katolickiej

Katechizm Kościoła Katolickiego uzasadniając chrzest małych dzieci, powołuje się na Dzieje Apostolskie, które opisują początki chrześcijaństwa. Wtedy to do tego sakramentu przystępowały całe rodziny. W takich przypadkach, wraz z rodzicami chrzczono także niemowlaki i starsze dzieci. Pisma biblijne nie wskazują na pomijanie maluszków podczas udzielania chrztu, a do tego kościół uzasadnia, że odwlekanie lub zaniedbanie chrztu pozbawia dzieci łaski stania się dziećmi Bożymi.

Chrzest jako odrodzenie i włączenie do wspólnoty

Przez sakrament chrztu świętego dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła. Wiara wyznawana przez rodziców, chrzestnych oraz przez wspólnotę podczas ceremonii jest podstawą do udzielenia sakramentu niemowlakowi. Praktyka chrztu dzieci jest konieczna, ponieważ, jak mówi Ewangelia, "jeśli, ktoś nie odrodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego"(J 3,5). Chrzest w wierze kościoła stanowi początek zupełnie innej jakości życia. Przez ten sakrament człowiek zostaje włączony w dwie nadprzyrodzone rzeczywistości: Królestwa Bożego i życia wiecznego. 

Sakrament chrztu — początek

Uroczystość sakramentu chrztu świętego odbywa się w kościele. Rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem powinni pojawić się kilka minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Najczęściej ustawiają się oni w nawie kościoła, gdzie czekają na przyjście kapłana. Po rozpoczęciu Mszy ksiądz podchodzi do rodziców dziecka i chrzestnych, pyta wtedy o godność dziecka, czyli o imię, jakie przyjmie ono podczas sakramentu. Następnie kierując się do rodziców, zadaje pytanie: " O co prosicie Kościół Święty?". Na co oni odpowiadają: "O chrzest".

Teraz następuje formułka z zapytaniem, czy dorośli są świadomi praw i obowiązków wynikających z tego sakramentu. Na to rodzice muszą odpowiedzieć: "Jesteśmy świadomi". Kolejne pytanie jest skierowane do chrzestnych: "A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku". Na to rodzice chrzestni odpowiadają: "Tak, jesteśmy gotowi".

Następnie kapłan po imieniu zwraca się do dziecka: "(Imię dziecka), wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni”. Po tych słowach ksiądz, a po nim rodzice i rodzice chrzestni, znaczą dziecku na czole znak krzyża. 

Sakrament chrztu, nowe życie — ceremonia

Po wstępnym obrzędzie ksiądz przystępuje do odprawiania Mszy Świętej i odmówienia kazania. Potem następuje główna część ceremonii, czyli udzielenie dziecku chrztu świętego. Rodzice i chrzestni, wraz z maluszkiem podchodzą do ołtarza. Kapłan odmawia modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną, następnie zwraca się ponownie do rodziców dziecka i rodziców chrzestnych słowami przypominającymi, że dziecko przez chrzest otrzymuje nowe życie z wody i Ducha Świętego. Następnie wzywa rodziców, chrzestnych oraz uczestników mszy do wyznania wiary i wyrzeknięcia się grzechu. Po tych wyznaniach następuje faktyczny obrzęd chrztu świętego, podczas którego kapłan wodą polewa główkę dziecka i wypowiada słowa: "(Imię dziecka) ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Następnie wraz z wiernymi wypowiada: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..." Kolejna część obrzędu to namaszczenie czoła dziecka Krzyżmem Świętym. 

Chrzest, biała szatka i świeca

Po obrzędzie chrztu w wierze kościoła matka chrzestna nakłada na dziecko białą szatkę, a ksiądz mówi: "(Imię dziecka) stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę". Teraz Następuje zapalenie świecy od paschału. Robi to ojciec chrzestny po słowach kapłana: "Przyjmijcie światło Chrystusa". Po zakończeniu ceremonii chrztu świętego ksiądz przystępuje do dalszego odprawiania Mszy Świętej, w której trakcie rodzice i chrzestni są zobowiązani do przyjęcia komunii świętej. 

Chrzest — prezenty

Dzieci otrzymują chrzest w wierze kościoła, jest to wyjątkowe wydarzenie dla rodziców, chrzestnych oraz zaproszonych gości. Przez ten sakrament staje się ono Dzieckiem Bożym i zostaje oczyszczone z grzechu pierworodnego. Z tej okazji dziecku warto podarować prezent personalizowany, który stanie się dla niego pamiątką. Najlepiej, jeśli będzie to upominek związany z wiarą katolicką, np. różaniec lub biblia z imieniem dziecka i datą chrztu świętego. Chrzestni mogą nowo ochrzczonemu maluchowi podarować złoty łańcuszek z krzyżykiem lub srebrny łańcuszek z Matką Boską

Sakrament chrztu świętego jest pierwszym i najważniejszym sakramentem w życiu człowieka. Podczas niego rodzice i rodzice chrzestni wyznają wiarę, wyrzekają się grzechu w imieniu dziecka, żeby mogło stać się członkiem wspólnoty kościoła i zacząć nowe życie w wierze chrześcijańskiej.

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel