Twój koszyk jest pusty

O co pyta ksiądz przed chrztem?

2022-04-26

Sakrament chrztu świętego jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia i włączeniem do wspólnoty kościoła. Dla każdego wierzącego rodzica ważne jest, aby jego nowo narodzone dziecko jak najwcześniej stało się dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła. Z tego powodu większość rodziców stara się ochrzcić dziecko jak najwcześniej. Najodpowiedniejszym dniem chrztu świętego jest niedziela zwykła, a jeśli mamy taka możliwość – Niedziela Wielkanocna. Ceremonia chrztu świętego musi odbyć się w kościele podczas mszy świętej z udziałem kapłana, rodziców dziecka, rodziców chrzestnych, zaproszonych gości oraz innych uczestników mszy świętej. Obrzęd chrztu dziecka polega na wypowiadanych słowach, wyznaniu wiary, wyrzeczeniu się grzechu, zapaleniu świecy, namaszczeniu i polaniu głowy dziecka wodą. Każda z tych czynności ma istotne znaczenie dla sakramentu chrztu świętego.

Formalności przed chrztem dziecka

Pierwszym krokiem w zaplanowaniu uroczystości chrztu dziecka jest wybór terminu. To istotne, ponieważ musi to być data pasująca nie tylko rodzicom, ale także przyszłym rodzicom chrzestnym. Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że w niektórych kościołach chrzty dobywają się tylko w jedną, np. ostatnią niedzielę miesiąca. Wszystkie formalności związane z chrztem dopełniają rodzice dziecka, muszą to zrobić w swojej parafii, w kancelarii parafialnej. Na takiej wizycie powinni mieć ze sobą różne dokumenty jak akt urodzenia dziecka, własny akt ślubu kościelnego oraz zaświadczenia z parafii chrzestnych potwierdzające, że to osoby wierzący i praktykujące. Kapłan ustala szczegóły ceremonii oraz wręcza rodzicom dziecka karteczki spowiedzi dla rodziców chrzestnych.

Chrzest dziecka – wstęp do ceremonii

Ceremonia chrztu świętego zawsze przebiega w ten sam sposób. Rodzice i chrzestni muszą być w kościele jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Najczęściej ustawiają się przy drzwiach wejściowych, pod chórem i oczekują na przybycie księdza.

Na początku mszy świętej kapłan podchodzi do rodziców dziecka i chrzestnych i zadaje im pytania, na które muszą odpowiedzieć. Pierwsze z nich brzmi: "Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?". Po odpowiedzi kapłan pyta: "O co prosicie Kościół Święty dla...?", rodzice odpowiadają "O chrzest święty".

Następnie ksiądz pyta rodziców i rodziców chrzestnych, czy są świadomi obowiązku wychowania dziecka w wierze kościoła katolickiego. Rodzice odpowiadają na to, że są świadomi, a chrzestni, że są gotowi pomagać w wypełnianiu tego obowiązku. W końcu zostaje wypowiedziana specjalna formułka do dziecka i naznaczenie znakiem krzyża przez kapłana, rodziców i rodziców chrzestnych. Następnie wszyscy razem udają się pod ołtarz, gdzie rodzice i chrzestni zajmują miejsce w ławce, by wysłuchać dalszej części mszy świętej.

Główna ceremonia chrztu

Główna ceremonia chrztu następuje po odczytaniu kazania. Kapłan zaprasza rodziców oraz chrzestnych wraz z dzieckiem pod ołtarz lub do chrzcielnicy. Najpierw zostają odmówione specjalne modlitwy, po których następuje wyznanie wiary i wyrzeczenie się grzechu oraz zła. Ta część obrzędu kończy się słowami kapłana: "Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym. Amen". Następnie wodą święconą szafarz polewa głowę dziecka, wypowiadając słowa: "... ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".

Kolejną czynnością jest namaszczenie czoła dziecka Krzyżem Świętym oraz nałożenie na niego przez matkę chrzestną białej szatki po słowach "Otrzymujesz białą szatę." Po tym kapłan wypowiada słowa: "Przyjmijcie światło Chrystusa.", a ojciec chrzestny zapala świecę od paschału znajdującego się na ołtarzu.

Po zakończeniu ceremonii chrztu rodzice i rodzice chrzestni wracają na swoje miejsca, aby dalej uczestniczyć we mszy świętej i przystąpić do komunii św. Na koniec rodzice wraz z matką chrzestną i ojcem chrzestnym udają się do zakrystii, by tam podpisać dokumenty. Następnie rodzice dziecka razem zaproszonymi gośćmi udają się na uroczysty obiad do restauracji lub do domu, gdzie ochrzczonemu maluszkowi wręczane są pamiątkowe prezenty z okazji chrztu.

Rodzice chrzestni – kto może trzymać dziecko do chrztu?

W kościele katolickim nie każdy może zostać ojcem lub matką chrzestną. Dzieci otrzymują chrzest w wierze katolickiej, z tego powodu wymagane jest, aby była to osoba wierząca i praktykująca. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie przynoszone z parafii, do której należą chrzestni. Dodatkowo ojciec i matka chrzestna muszą mieć ukończone 16 lat, być po bierzmowaniu i muszą być wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Osoba nienależąca do Kościoła Katolickiego nie może zostać rodzicem chrzestnym, może natomiast wystąpić jako świadek chrztu.

W sakramencie chrztu świętego dziecko otrzymuje dar nowego życia w wierze katolickiej oraz staje się dzieckiem Bożym. Poprzez słowa kapłana zostaje ono włączone do wspólnoty chrześcijańskiej i oczyszczone z grzechu pierworodnego. Podczas uroczystości ważną rolę odgrywają rodzice chrzestni, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za chrzczone dziecko.

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel