Twój koszyk jest pusty

Ceremonia Chrztu Świętego dziecka - jak wygląda Chrzest krok po kroku?

2023-03-10
Ceremonia Chrztu Świętego dziecka - jak wygląda Chrzest krok po kroku?

Chrzest Święty to najważniejsze wydarzenie w życiu katolika. Jest ona potwierdzeniem przyjęcia do wspólnoty kościoła. Chrzest zazwyczaj odbywa się, kiedy dziecko jest małe – ma zaledwie kilka miesięcy. Miejscem ceremonii jest kościół, a obrządek ma ściśle ustalony przebieg. Zobacz, jaki jest przebieg chrztu krok po kroku?

Czym jest chrzest święty w kościele katolickim?

W chrześcijaństwie chrzest jest obrzędem nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, a przez to odrodzenia w Duchu Świętym. Uznaje się go za wyznanie wiary, dzięki któremu człowiek staje się członkiem kościoła. Rytuał ten ma swoje korzenie w chrzcie udzielnym przez Jana Chrzcielna w rzece Jordan. Chrześcijanie wierzą, że chrzest daje żucie wieczne. W kościele katolickim jest o udzielny poprzez zanurzenie lub polanie wodą głowy.

Kto może zostać ochrzczony?

Zgonie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego zdolny do przejęcia chrztu jest każdy człowiek nieochrzczony. Instrukcje Episkopatu zaznaczają, że sakrament przyjąć może każde dziecko zgłoszone przez rodziców lub opiekunów, pod warunkiem że te osoby są wierzące i zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. W praktyce oznacza to, że kapłan nie może odmówić chrztu dziecku rodzicom żyjących w związku niesakramentalnym, o ile są one osobami wierzącymi i na takiego człowieka chcą wychować malucha. Aby jednak dziecko mogło przystąpić do ceremonii, konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Przeprowadzane są one w kancelarii kościelnej i najlepiej rozpocząć je na 2 miesiące przed planowaną datą uroczystości. Do ich przeprowadzenia potrzebni są rodzice i chrzestni.

Jak wygląda sakrament chrztu świętego?

Przejmowanie sakramentu chrztu to podniosła i uroczysta chwila. Ważna jest ona nie tylko dla dziecka, ale i dla rodziców i chrzestnych. Podczas mszy św. Pełnią oni ściśle określoną rolę i mają swoje zadania. Muszą m.in. wyznać swoją wiarę, a także przystąpić do komunii świętej. Aby uroczystość przebiegła sprawnie rodzice i chrzestni powinni znać etapu obrzędu. Pomoże to im dobrze przygotować się do ceremonii, w pełni w niej uczestniczyć i zrozumieć jej ważność. Należy podkreślić, że wszystkie słowa wypowiadane przez kapłana oraz wykonywane przez niego gesty mają znaczenie symboliczne, a przez to niezwykle ważne.

Chrzest – przebieg ceremonii krok po kroku

W Polsce sakramentu chrztu udziela się w kościele. Zazwyczaj rodzice wybierają swój kościół parafialny, nie jest to jednak konieczność. Termin uroczystości ustala się wspólnie z księdzem na kilka tygodni przed. Wiele kościołów ma ustalone dni na obrzęd chrztu np. na niedzielnej mszy o 12.00 itp. Ceremonia w każdym z kościołów wygada tak samo – oto jej przebieg krok po roku.

KROK 1. Rodzice i rodzice chrzestni wraz z dzieckiem przebywają do kościoła na kilka-kilkanaście minut przed rozpoczęciem mszy świętej. Powinny ustawiać się przy drzwiach wejściowych – pod chórem i tam oczekiwać na przybicie kapłana.

KROK 2. W drugim kroku kapłan pyta rodziców dziecka o wybrane dla niego imię. To warto ustalić wcześniej, szczególnie jeśli jest ono obcojęzyczne lub rzadko spotykane. Ksiądz może się nie zgodzić na imię, które godzi w religię katolicką lub jest z nią niezgodne.

Po wyjawieniu imienia dziecka, kapłan pyta rodziców: „O co prosicie kościół święty dla (tutaj imię dziecka)?”.

Rodzice odpowiadają: „O chrzest”.

W tym momencie rozpoczyna się właściwa ceremonia chrztu.

KROK 3. W pierwszych słowach kapłan mówi: „Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?”

Rodzice odpowiadają: „Jesteśmy świadomi”.

KROK 4. W kolejnym kroku ksiądz zawraca się do rodziców chrzestnych, zadając im pytanie „A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?”.

Rodzice chrzestni odpowiadają: „Jesteśmy gotowi”.

W odpowiedzi kapłan zwraca się do dziecka, mówiąc: „(imię dziecka), wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni”.

KROK 5. Po tych słowach ksiądz naznacza dziecko znakiem krzyża wykonanym na czole; to samo powinni wykonać rodzice i chrzestni.

KROK 6. Następny etap to msza święta, która do momentu kazania ma normalny przebieg. Po kazaniu matka chrzestna powinna przygotować białą szatkę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną. W tym czasie kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.

Po modlitwie kapłan zwraca się do rodziców i chrzestnych „Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?”.

Wszyscy zgodnie odpowiadają: „Wyrzekamy się”.

KROK 7. Kolejny krok to seria pytań skierowanych do rodziców dziecka oraz chrzestnych. Na każde z tych pytań muszą oni odpowiedzieć: wyrzekamy się lub wierzymy. Następnie padają słowa „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panu naszym” – na co odpowiada się Amen.

KROK 8. Po tych słowach kapłan polewa główkę dziecka wodą święcona z chrzcielnicy oraz pyta: Czy chcecie, aby (imię dziecka) otrzymał chrzest w wierze kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy? Rodzice odpowiadają: chcemy; na co kapłan rzecze (Imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – odpowiedź Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Po tych słowach dziecko namaszczane jest Krzyżmem Świętym, a następnie matka chrzestna kładzie na jego piersi białą szatkę.

Po słowach: (Imię dziecka) stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne – następuje zapalnie świecy od paschału – to zadanie należy do ojca chrzestnego.

Ksiądz po zapaleniu świecy wypowiada: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu sakramentu kapłan przystępuje do dalszej części mszy, w której czasie rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do przyjęcia komunii świętej.

Po zakończonej mszy chrzestni powinni udać się do zakrystii, aby złożyć podpis na dokumentach.

Sprawdź propozycję prezentów na chrzest święty od Alechrzest, m.in: albumy na chrzest, ramki na zdjęcia, szatki do chrztu, grzechotki, prezenty na chrzest dla chłopca oraz prezenty dla dziewczynki.

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel